ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและบริเวณโดยรอบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สร้างความมั่นใจใหประชาชน พร้อมสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

230858165 4254945414597204 8358573194214641621 n