ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว สึกกร่อนของผิวจราจรเกิดจากการใช้งานมานาน หากไม่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงจะทำให้น้ำซึมพื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมได้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณถนนแก้วอินทร์

258485908 4591120237646385 6003564143699281595 n