ลงพื้นที่สำรวจคลองในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อดำเนินการวางทุ่นดักผักตบชวาโดยการใช้ทุ่นวางเป็นแนวต่อกันขวางทางน้ำ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจคลองในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อดำเนินการวางทุ่นดักผักตบชวาโดยการใช้ทุ่นวางเป็นแนวต่อกันขวางทางน้ำ ทำหน้าที่ดักควบคุมผักตบชวา จากนั้นใช้สารอินทรีย์ ฉีดพ่น ผักตบชวาจะล้มตายสลาย หลังฉีดพ่นน้ำยาอินทรีย์ โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จะช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อกำจัดพื้นที่แพร่ขยายพันธุ์หรือพืชใบกว้างในลำคลอง เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

258850730 4593918020699940 3754356544619916314 n