ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา

258748843 4594351843989891 4344403716216030405 n