ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ให้ได้รับอาหารบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดบางใหญ่

259815801 4604046329687109 4446351121731113615 n