ดำเนินการกวาดถนน-ทางเท้า เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศ PM2.5

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการกวาดถนน-ทางเท้า เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศ PM2.5 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดการสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ บริเวณซอยวัดเสาธงหิน พื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

259571818 4609947059097036 3102352587102728295 n