ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาดและร้านอาหารภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาดและร้านอาหารภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณโดมตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

260525332 4609978562427219 7435321240731252124 n