ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่ทาง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่ทาง ที่ได้รับความเสียหายจากการยุบตัว ดำเนินการซ่อมแซมถนน - ผิวจราจร และไหล่ทาง ที่เกิดการยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัย และให้ความสะดวกต่อประชาชนที่สัญจรไป - มา บริเวณถนนแก้วอินทร์

260017018 4610090895749319 4698570506045315768 n