กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)จัดกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เรียนเดือนละ 2 วัน (1 และ 15 ของทุกเดือน)

16684353 1268085419949900 7412810804119570140 n