กิจกรรมดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสุข มีรอยยิ้มและสุขภาพแข็งแรง

 

IMG 0009