เทศบาลเสาธงหิน อบรมให้ความรู้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลเสาธงหิน อบรมให้ความรู้แก่ อสม. เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นเกียรติในการอบรมดังกล่าว

 

17352280 1303045743120534 8703739448637243070 n