เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ ดำเนินการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้แก่ชุมชน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ ดำเนินการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้แก่ชุมชนบริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนา,หมู่บ้านจิตตกาญจน์,หมู่บ้านลภาวัล และหมู่บ้านแก้วถาวร

17757467 1315822181842890 3634175241297967215 n