การประชุมชี้แจงการวางท่อประปาแทนของเก่าในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และประชาชน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการวางท่อประปา จาก สนง.ประปามหาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

17757158 1316743045084137 3712354129896087184 n