กิจกรรม "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0"

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ กิจกรรม "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0" ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

IMG 9272