โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านคุณาลัย หมู่บ้านพฤกษา 49/1 หมู่บ้านพฤกษา 39

8845 Copy