ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562

นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะ ได้มาตรฐาน

ประจำปีงบประมาณ 2562

56599833 2188455474579552 8982779015588741120 n

โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประ่จำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประ่จำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

55882365 2185798441511922 7358256697288163328 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 3

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การอบรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี

และมีความสุขในการดำเนินชีวิต

53454888 2149335731824860 1748819281732173824 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย

ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

IMG 7811

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2562

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเทศบาลเสาธงหิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 14 รูป ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสาธงหิน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวในการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

49624218 2050542535037514 5649623088082452480 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

พิธีเปิด - ปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

53843120 2151036741654759 6687754032561258496 o

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ตอนรบ อบต.ละแอ ๑๙๐๓๑๒ 0005

อ่านเพิ่มเติม...

การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

อำเภอบางใหญ่และเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ร่วมปฎิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน

แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

49395814 2062504397174661 8897993968868917248 n

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเทศบาลเสาธงหิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 95 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ 2562 ชาวเทศบาลเสาธงหิน ก็ยังคงร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยนี้เอาไว้ และพร้อมใจกันร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
49203450 2048812331877201 1381228617303851008 n
อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...