ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9599 1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4

9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 4 ในโอกาสนี้ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

130026319 3593236404101445 3281725568021143406 o

การจัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองคลัง จัดอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในโอกาสนี้นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ นางสุวรรณี แสงไชย ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และนางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

13

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพรสด”

10 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2564 กิจกรรม “การทำลูกประคบสมุนไพรสด” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและเสริมสร้างรายได้ ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

DSC 748144

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

15 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

121484092 3443079239117163 1229961679331818299 o

ตรวจการคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าว ณ ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2563

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจการคัดกรองโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าว

ณ ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 9261 Copy

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ) ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดอบรม STEM Education (การจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ) ให้กับพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โดยมี นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

timeline 20201114 16474944

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 6 / 2563

โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

21

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 5/2563

9 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 5/ 2563  โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พร้อมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

1

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...