ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย "กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

 เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย

"กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

มีการบรรยายความรู้เรื่อง พ.ร.บคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จราจร เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร

รวมไปถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

และพิธีปล่อยขบวนรถ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

46730512 1995826677175767 6729119481064325120 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 ณ บริเวณสวนสุขภาพหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

46491455 1991741094250992 1123129373763829760 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562

เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ

46223121 1980297852061983 1559320694657908736 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย

ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินบริเวณริมคลองหมู่ 3

ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

46230777 1978931855531916 830524320018071552 n

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มีความห่วงใยในด้านความปลอดภัยทุกชุมชน

จึงมอบหมายงานป้องกันติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

45819842 1971115192980249 5837134827580555264 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน และ อสม. ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ออกเยี่ยมบ้าน มอบของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและ อสม.

ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ออกเยี่ยมบ้าน มอบของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ในวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน 2561

 46508784 1987596571332111 4355070144922255360 n

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันฯ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

เพื่อรักษาระบบป้องกันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน และมีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลกลุ่มงานป้องกันฯ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

46249115 1980060008752434 5707291261778526208 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการจัดเก็บสายเคเบิ้ลที่ไม่เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ที่บางใหญ่ซิตี้ ซ.19

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ดำเนินการจัดเก็บสายเคเบิ้ลที่ไม่เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ที่สัญจรไปมา ที่บางใหญ่ซิตี้ ซ.19

46197252 1977383709020064 2816573899846713344 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

DSC 3208

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...