ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายจังหวัดสะอาด

43168362 1920565244701911 5767140037615419392 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

IMG 8000

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสท์เกต

IMG 7441

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

332766

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

39984000 1868455839912852 4056490143127699456 n 1

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9169

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ" วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ"

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

40395485 1876832239075212 2864332651983011840 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย "กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย 
"กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

แผนดนไหว 24.8.61 ๑๘๐๙๑๘ 0178

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กิจกรรม "ฟื้นฟูความรู้ สู่หมอหมู่บ้าน"

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

40002191 1868448726580230 6781639612470132736 n

อ่านเพิ่มเติม...