ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

 

"พัฒนาความรู้และความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"
วันที่ 23 กรฏาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักธรรมคำสอน

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

67709398 2379229722168792 3138889866603921408 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

"พัฒนาความรู้และความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

วันที่ 22 กรฏาคม 2562 

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ดำเนินการโครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะ นำหลักธรรมคำสอน

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

67160211 2377250442366720 2750975979571642368 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุมีความสุข

สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

มีสุขภาพร่างกายและจิตที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน

66846329 2369995193092245 1745085288704638976 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

67287920 2364182657006832 1839273247196053504 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง" ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

66466814 2357299947695103 7293718319675211776 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ภูมิคุ้มกันชีวิต)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ภูมิคุ้มกันชีวิต)

โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

มีความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต จากปัญหาต่างๆในสังคมปัจจุบัน

ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

67135198 2374028899355541 3266439142480805888 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี

66794481 2369973359761095 2554316354870050816 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

66479575 2359133310845100 2454941768102182912 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร

เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

และอาสามัครให้สามารถเป็นอีกแรงที่จะช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง

การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ณ ห้องประชุมชั้น 4

66266678 2357221907702907 8859084266701586432 n

อ่านเพิ่มเติม...