ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ บริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 4140

อ่านเพิ่มเติม...

1 มกราคม 2560 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป

1 มกราคม 2560 เทศบาลเสาธงหิน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2)

IMG 0645

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ

IMG 4474

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

IMG 0995

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559

IMG 1184

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต(ประตูยูนิโคล่)

IMG 5528

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

IMG 1486

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่

ภาพกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่

IMG 2192

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรม "ผู้นำยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น

IMG 7138

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...