ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอวัดราษฎร์ประคองธรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอวัดราษฎร์ประคองธรรม

โดยมีนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภา, พนักงาน, อผส.,

และ อสม.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

47689103 2020352921389809 2818924561217617920 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุประจำปี 2562 "สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง"

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยกองสวัสดิการสังคม

จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุประจำปี 2562

"สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง" ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 ธ.ค.61

47687155 2011992908892477 5482999763114655744 n

อ่านเพิ่มเติม...

การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟจาก โคมแสงจันทร์ เป็น โคม LED ขนาด 70 วัตต์ มบ.บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ และสมาชิกสภาเทศบาล

ได้อนุมัติงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟจาก

โคมแสงจันทร์ เป็น โคม LED ขนาด 70 วัตต์

มบ.บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 ขณะนี้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง

กำลังดำเนินการติดตั้ง

โดยมี น.ส.คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล ควบคุมอย่างใกล้ชิด

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

47318149 2007283776030057 3048913127841202176 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบ 62

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบ 62

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมกำหนด วางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง

ณ.ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 4

47035708 2001611443263957 5339033009108549632 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย "กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

 เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย

"กิจกรรมที่ 1 มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"

มีการบรรยายความรู้เรื่อง พ.ร.บคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.จราจร เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจร

รวมไปถึงการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

และพิธีปล่อยขบวนรถ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %เพื่อรณรงค์

ให้ประชาชน พนักงานเทศบาล ฯลฯ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

46730512 1995826677175767 6729119481064325120 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองวิชาการและแผนงาน

ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ณ.ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 4

47321122 2007455019346266 1704512811423498240 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดฯและกองสาธารณสุข จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดฯและกองสาธารณสุข จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน)

เนื่องในวันสำคัญของชาติ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล อสม.และประชาชน

ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2

47488915 2007125662712535 4848979783255588864 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรม "วัด ชุมชนและเทศบาลฯ ประสานสร้างสุขภาพประชาชน"

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน และ อสม. ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรม "วัด ชุมชนและเทศบาลฯ ประสานสร้างสุขภาพประชาชน" ออกเยี่ยมบ้าน มอบของยังชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้ประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 

47131759 1997171753707926 6738253261595213824 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสุขภาพหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 ณ บริเวณสวนสุขภาพหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

46491455 1991741094250992 1123129373763829760 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...