ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุมีความสุข

สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

มีสุขภาพร่างกายและจิตที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน

66846329 2369995193092245 1745085288704638976 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี

66794481 2369973359761095 2554316354870050816 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

66479575 2359133310845100 2454941768102182912 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร

เพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2562

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

และอาสามัครให้สามารถเป็นอีกแรงที่จะช่วยกันดูแลเฝ้าระวัง

การใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ณ ห้องประชุมชั้น 4

66266678 2357221907702907 8859084266701586432 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

66674652 2353850804706684 929888989706452992 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562

นำโดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

67287920 2364182657006832 1839273247196053504 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง" ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

66466814 2357299947695103 7293718319675211776 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรม "หนูน้อย เสาธงหิน ยิ้มสดใส ร่างกายแข็งแรง"

ภายใต้โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองให้รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

66501840 2355854634506301 6321051021908901888 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการเสาธงหินแว่นแก้ว เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษาฯ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 และหมู่ที่ 7 และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีสายตาผิดปกติ ณ.โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน หมู่ที่ 7

IMG 3156

อ่านเพิ่มเติม...