ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2563

27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2563 ในโอกาสนี้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร"การสานตระกร้าจากเชือกมัดฟาง

26 - 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมอาชีพด้านจักสาน ภายใต้โครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร"การสานตระกร้าจากเชือกมัดฟาง ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ เพื่อให้ประชาชนมีทักษะด้านอาชีพ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

118307713 3291579110933844 2237733784307811795 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ 2563

25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในโอกาสนี้ นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

117389263 3255673537857735 3008799899443258335 o

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 สิงหาคม 2563 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงการดำเนินโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

117121402 3250114735080282 3280464406006974669 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ 2563

26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118134391 3289589461132809 1475487858246885401 o

อ่านเพิ่มเติม...

21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักง

21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวปุณยารัตน์ จันทร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ได้มอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

1

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ จิตอาสาที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ทักษะปฏิบัติ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

13 สิงหาคม นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย นายปรารถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบประกาศนียบัตรให้แก่ จิตอาสาที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ทักษะปฏิบัติ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

117108313 3250431275048628 2391651573641007749 o

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

11 สิงหาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

1

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...