ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

รับมอบเตียง จากกองทุนธรรมชูเชาวรัตน์ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง

รับมอบเตียง จากกองทุนธรรมชูเชาวรัตน์ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง

ณ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เฟส 4

271800236 4783405945084479 3776808149234283451 n

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1

271610826 4781061741985566 324202411739277357 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ลงพื้นที่สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค

บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบเสาธงหิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา

หมู่บ้านเฟื่องฟ้าและหมู่บ้านคลัสเตอร์ปาร์ค

271590585 4778210452270695 1392233408042676434 n

รับมอบเตียง จากกองทุนธรรมชูเชาวรัตน์ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง

รับมอบเตียง จากกองทุนธรรมชูเชาวรัตน์ เพื่อส่งมอบต่อให้ผู้ป่วยติดเตียง

ซอยแก้วอินทร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

271205308 4769734393118301 7671027841731166485 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวา บริเวณคลองถนน หมู่ที่ 8

ดำเนินการติดตั้งทุ่นดักผักตบชวา บริเวณคลองถนน หมู่ที่ 8 เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

271598647 4769350199823387 3496485709240173341 n

อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ Drive to health Promotion

ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุให้กำลังใจ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

271609358 4780968378661569 2724690426507415506 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้โครงการ 1 และ หมู่บ้านเอื้ออาทร

271540114 4778142605610813 7196741832859101946 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการด้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการด้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรน่า

271542901 4769405996484474 4611412270791140388 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อดูแลสุขภาพ

270660678 4763532507071823 1100496316877347266 n

อ่านเพิ่มเติม...