ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9169

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสท์เกต

IMG 7441

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

332766

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

39984000 1868455839912852 4056490143127699456 n 1

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่

การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่

39935458 1865994020159034 8491236857718243328 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ" วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ"

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

40395485 1876832239075212 2864332651983011840 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย "กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย 
"กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

แผนดนไหว 24.8.61 ๑๘๐๙๑๘ 0178

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กิจกรรม "ฟื้นฟูความรู้ สู่หมอหมู่บ้าน"

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

40002191 1868448726580230 6781639612470132736 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

39913101 1865983320160104 1171212168297709568 n

อ่านเพิ่มเติม...