ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

13319944 1039227839502327 7515089808426590160 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านลภาวัล หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่บ้านลลิล หมู่ 7 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรมา ณ โอกาสนี้

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้านลภาวัล หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่บ้านลลิล หมู่ 7 จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรมา ณ โอกาสนี้

13315632 1039204716171306 8588860928808301485 n

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม " มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน " แชลเลนจ์เดย์ ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพกิจกรรม " มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน " แชลเลนจ์เดย์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

ณ  ชั้น 4  เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5438

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพตามโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

ประมวลภาพตามโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

IMG 9967

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรเสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตร “เสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง”เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดับเพลิง ณ ลานจอดรถตลาดกลางบางใหญ่ โครงการ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน

IMG 0137

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ ลอกท่อระบายน้ำหมู่บ้านลภาวัล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเตรียมพร้อมรับฤดูฝน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขฯ ลอกท่อระบายน้ำหมู่บ้านลภาวัล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และเตรียมพร้อมรับฤดูฝน

13346950 1038639606227817 4070540715103142166 n

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green city) " เสาธงหินสร้างสุข ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง " วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพโครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green city) " เสาธงหินสร้างสุข ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง " วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2977

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ภาพโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 2691

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2559

IMG 4731

ภาพโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...