ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพพิธีมอบป้าย clean food good taste ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ และแผงลอย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต CentralPlaza WestGate

ภาพพิธีมอบป้าย clean food good taste

ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ และแผงลอย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต CentralPlaza WestGate

CleanFoodGoodTaste 1322

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประชุมงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย ครั้งที่ 2 กรมทางหลวงเห็นด้วยกับการย้ายจุดก่อสร้างเป็นหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะได้นำมติที่ประชุมไปหารือกับสำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม และมติคณะรัฐมนตรีต่อไป เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร

ผลการประชุมงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย ครั้งที่ 2 กรมทางหลวงเห็นด้วยกับการย้ายจุดก่อสร้างเป็นหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะได้นำมติที่ประชุมไปหารือกับสำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม และมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

IMG 8531

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 นำต้นเทียนพรรษา และปัจจัยที่ประชาชนร่วมทำบุญ นำไปถวาย ณ

นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 นำต้นเทียนพรรษา และปัจจัยที่ประชาชนร่วมทำบุญ นำไปถวาย ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน

13645312 1065217740236670 4694488013815140999 n

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรมทางหลวง ได้จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ร.พ.เกษมราษฎร์ ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับกรมทางหลวง ขอให้สร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะนำมติที่ประชุมเสนอในส่วน

กรมทางหลวง ได้จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ร.พ.เกษมราษฎร์ ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน
มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับกรมทางหลวง ขอให้สร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะนำมติที่ประชุมเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

13566989 1061181450640299 3864423255298778281 n

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพโครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 0610

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี ๒๕๕๙

IMG 8213

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายปลัดเทศบาล นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ เข้ารับฟังการชี้แจงแผนฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายปลัดเทศบาล นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ เข้ารับฟังการชี้แจงแผนฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

13612218 1061200243971753 3211101508860697713 n

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ประจำปี 2559

ภาพโครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

IMG 6133

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...