ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพกิจกรรมต่อต้านวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้และร่วมจัดนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิตเพื่อรู้จักโทษของยาเสพติดและเทคนิคการปฏิเสธยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเ

ภาพกิจกรรมต่อต้านวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้และร่วมจัดนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิตเพื่อรู้จักโทษของยาเสพติดและเทคนิคการปฏิเสธยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 

ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 

IMG 5823

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบฯ เสาธงหินเรียนรู้สู่อาเซียน โดยการอบรมเน้นย้ำให้เด็กไทยแข็งแรง มุ่งสู่ 3 เสาหลัก ก้าวไปในสังคมโลกไร้พรมแดน โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบฯ เสาธงหินเรียนรู้สู่อาเซียน โดยการอบรมเน้นย้ำให้เด็กไทยแข็งแรง มุ่งสู่ 3 เสาหลัก ก้าวไปในสังคมโลกไร้พรมแดน โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

IMG 9127

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อบรมนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ภาพโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อบรมนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

IMG 8042

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ให้สัมภาษณ์รายการ เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ ตอน โครงการธนาคารขยะ ทางช่อง NBT จึงขอเชิญชวนติดตามชมรายการดังกล่าว โดยจะออกอากาศ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ทางช่อง NBT

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ให้สัมภาษณ์รายการ เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ ตอน โครงการธนาคารขยะ ทางช่อง NBT 
จึงขอเชิญชวนติดตามชมรายการดังกล่าว โดยจะออกอากาศ ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ทางช่อง NBT

หรือรับชมผ่านทาง www.youtube.com/watch?v=d9H4hrYgqag

IMG 5459

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 
 13301450 1039214999503611 1672753061142167359 o

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงนาม(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในกิจกรรมโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ดำเนินการอบรมนักเรียน ทั้ง

ลงนาม(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในกิจกรรมโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ดำเนินการอบรมนักเรียน ทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 
 IMG 8259
อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสาธงหิน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ภาพโครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสาธงหิน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

IMG 6522 Copy

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5612

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกผักตบชวาในลำคลองต่างๆ ได้แก่ คลองถนน คลองมะเดื่อ และลำคลองต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จนกว่าจะแล้วเสร็จ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

13319944 1039227839502327 7515089808426590160 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...