ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประมวลภาพโครงการ”ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

12931118 996219040469874 9141998899163275658 n

ประมวลภาพโครงการ”ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นที่มาของตำบลเสาธงหิน เด็กๆ ได้ลงมือทำขนมหวาน ฝอยทอง รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์

12871478 993358674089244 2909257492536787435 n

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นที่มาของตำบลเสาธงหิน เด็กๆ ได้ลงมือทำขนมหวาน ฝอยทอง รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานที่เก่าแก่ เช่น วัดจันทร์ วัดเสาธงหิน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรม Hour of code ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

โครงการอบรม Hour of code ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

 

IMG 1093

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

IMG 9342

 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดการอบรมกิจกรรม "รักสัตว์เลี้ยง ไม่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า"

11709902 984871971604581 5140397697742936869 o

 นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม "รักสัตว์เลี้ยง ไม่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มาอบรมให้ความรู้กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน ที่จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

IMG 0262

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

ภาพโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

วันอบรมระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 รวม 10 วัน ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

1927804 988601884564923 781433818502142027 n

 

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2

IMG 8877
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ปลัดเทศบาล นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินสวยใส ไร้มลพิษ คืนชีวิตสู่สังคม

โครงการเสาธงหินสวยใส ไร้มลพิษ คืนชีวิตสู่สังคม วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 7194

 

อ่านเพิ่มเติม...