ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพโครงการหนูน้อยฟันดียิ้มสดใส ประจำปี ๒๕๕๙

ภาพโครงการหนูน้อยฟันดียิ้มสดใส ประจำปี ๒๕๕๙

IMG 5680

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

IMG 2770

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

IMG 1505

อ่านเพิ่มเติม...

มุมมองในการขับเคลื่อนนโยบายลด ละและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 12821595 979567308801714 1733218886003510387 n

นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “มุมมองในการขับเคลื่อนนโยบายลด ละและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและนโยบายการลด ละและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 7

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 7
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1(คอนโด 7 ชั้น) หมู่ที่ 6

IMG 5052

อ่านเพิ่มเติม...

การเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

การเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 1643

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา49 หมู่ที่ 5

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9
ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา 49 หมู่ที่ 5

IMG 7368

 

 

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 8

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 8

ณ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านบัวทอง 3 หมู่ที่ 8

IMG 5982

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8

IMG 4350

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 6
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8

 

เนื้อหาอื่นๆ...