ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพกิจกรรม " มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน " แชลเลนจ์เดย์ ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพกิจกรรม " มหกรรมรวมพล คนรักสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน " แชลเลนจ์เดย์

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

ณ  ชั้น 4  เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5438

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green city) " เสาธงหินสร้างสุข ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง " วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพโครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green city) " เสาธงหินสร้างสุข ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง " วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2977

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ภาพโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 2691

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2559

IMG 4731

ภาพโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นที่มาของตำบลเสาธงหิน เด็กๆ ได้ลงมือทำขนมหวาน ฝอยทอง รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์

12871478 993358674089244 2909257492536787435 n

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นที่มาของตำบลเสาธงหิน เด็กๆ ได้ลงมือทำขนมหวาน ฝอยทอง รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานที่เก่าแก่ เช่น วัดจันทร์ วัดเสาธงหิน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพตามโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

ประมวลภาพตามโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

IMG 9967

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรเสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตร “เสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง”เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดับเพลิง ณ ลานจอดรถตลาดกลางบางใหญ่ โครงการ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน

IMG 0137

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพโครงการ”ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

12931118 996219040469874 9141998899163275658 n

ประมวลภาพโครงการ”ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

IMG 0262

อ่านเพิ่มเติม...