ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการถุงผ้า ถุงกระดาษ เหลือใช้ไว้ใส่ยา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 "รับบริจาคถุงผ้า/ถุงกระดาษ เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน” 
270762810 4760830210675386 4541846802767561321 n

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

วันที่ 4 มกราคม 2565 ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด – 19

ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ก่อนปฏิบัติหน้าที่และให้แสดงผลต่อหน่วยงาน

271098514 4760255214066219 8631868709695260368 n

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ครั้งที่ 2/2564

ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

10

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำ และคันชะลอความเร็ว

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ดำเนินการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำ

และคันชะลอความเร็ว พร้อมนี้ได้ทำการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด

บริเวณถนนแก้วอินทร์และบริเวณโรงงานเฟอร์นิเจอร์

 

270012522 4739301879494886 1730797975428038996 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่มอบปฏิทินสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ลงพื้นที่มอบปฏิทินสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในห้วงเวลาที่ผ่านมา

269845126 4734932993265108 2147883591580664473 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการป้องและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่)

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

269972653 4741978279227246 6890578959845947095 n

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รำลึก ปีที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รำลึก ปีที่ 3 ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

270220444 4739241452834262 9111385124131796947 n777

 

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่บริเวณวัดเสาธงหิน

269935589 4735401056551635 3886825873933354474 n

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 8

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 8 เพื่อให้กำลังใจ

269851613 4734819576609783 8692655639107583588 n Copy

อ่านเพิ่มเติม...