ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

117389263 3255673537857735 3008799899443258335 o

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรให้แก่ จิตอาสาที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ทักษะปฏิบัติ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า

13 สิงหาคม นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วย นายปรารถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบประกาศนียบัตรให้แก่ จิตอาสาที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ทักษะปฏิบัติ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อมอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

117108313 3250431275048628 2391651573641007749 o

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

11 สิงหาคม 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

1

อ่านเพิ่มเติม...

คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ในคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

115747875 3187202694704820 1505209375254497981 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

7

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 สิงหาคม 2563 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงการดำเนินโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

117121402 3250114735080282 3280464406006974669 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรี

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรี เพื่อพัฒนา ให้สตรีมีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่นในตนเองฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

109677643 3187304624694627 5188013215568294385 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเสาธงหิน โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ความรู้ ทักษะ จากการพึ่งพาตนเอง ณ ห้องสมุด อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

DSC 798744

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาการอุดตันของท่อ

ระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 6

 

105044541 3105846646173759 5951772792050161171 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...