ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเสาธงหิน โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอาชีพด้านการบริการ “หลักสูตรนวดฝ่าเท้า” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ความรู้ ทักษะ จากการพึ่งพาตนเอง ณ ห้องสมุด อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

DSC 798744

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล สาขาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ปันสุข และกิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

7

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมหารือกรณีการปิดเบี่ยงจราจร พร้อมติดตั้งป้ายและเครื่องหมายควบคุมการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ในการประชุมหารือกรณีการปิดเบี่ยงจราจร พร้อมติดตั้งป้ายและเครื่องหมายควบคุมการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วง กม.0+000.000 – กม.4+100 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

023

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

01

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

96843326 3014347828656975 1100061113006948352 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาการอุดตันของท่อ

ระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ณ หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 6

 

105044541 3105846646173759 5951772792050161171 o

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

11

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

99157668 3031780863580338 4594477037955055616 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

96465761 2996132837145141 4735398673033199616 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...