ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง "กิจกรรม Exercise หัวใจวัยเก๋า"

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง

"กิจกรรม Exercise หัวใจวัยเก๋า"

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

39253400 1853840031374433 9124579864832114688 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

"เปิดความคิด พิชิตโลกร้อน ด้วยวิทยาสตร์"

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

37561314 1852113288213774 5166979711607242752 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561

" ออเจ้าแก้มใส สุขภาพดีสมวัย "

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

38637507 1838091336282636 6156799072939278336 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

กิจกรรม " ยุคไทยแลนด์ 4.0 สตรีเสาธงหินตามรอยพระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตที่พอเพียงเป็นสตรีไทยที่สมบูรณ์ "

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

38301092 1831356340289469 2497509846102835200 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

38151828 1828208590604244 2330112284560457728 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี(ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่)

IMG 2363

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561

 "ออเจ้าแก้มใส่ สุขภาพดีสมวัย"

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

38624489 1838084419616661 2472984504805883904 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาการเด็กดีเรึ่มต้นที่นมแม่ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาการเด็กดีเรึ่มต้นที่นมแม่ ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

38282069 1829734723784964 1393144218087587840 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

37877122 1818392511585852 5480023539757088768 n

อ่านเพิ่มเติม...