ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีสรงน้ำพระ. ณ บริเวณเต็นท์ปรัมพิธีหน้าทางเข้าตลาดบางใหญ่

ประธานสภาเทศบาลฯ รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พน้กงาน เจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระ. 

ณ บริเวณเต็นท์ปรัมพิธีหน้าทางเข้าตลาดบางใหญ่

IMG 0933

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดสะอาด สุขาได้มาตราฐาน

โครงการตลาดสะอาด สุขาได้มาตราฐาน

IMG 0693

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน และสระว่ายน้ำ หมู่บ้านพฤกษา 16

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 9135

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0"

เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดโครงการสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ กิจกรรม "สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0" ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

IMG 9272

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ ดำเนินการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้แก่ชุมชน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ ดำเนินการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้แก่ชุมชนบริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนา,หมู่บ้านจิตตกาญจน์,หมู่บ้านลภาวัล และหมู่บ้านแก้วถาวร

17757467 1315822181842890 3634175241297967215 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน ประจำปี 2560 ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านคุณาลัย หมู่บ้านพฤกษา 49/1 หมู่บ้านพฤกษา 39

8845 Copy

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมสุนัขจรจัด ประจำปี2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมสุนัขจรจัด ประจำปี2560

IMG 0291

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงการวางท่อประปาแทนของเก่าในหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2

วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล นางสาวกุลยาวัลย์ ประมะโข รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และประชาชน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการวางท่อประปา จาก สนง.ประปามหาสวัสดิ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

17757158 1316743045084137 3712354129896087184 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17759870 1315820501843058 2001826868598323627 n

อ่านเพิ่มเติม...