ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ บริเวณตลาดผักและผลไม้ ตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ บริเวณตลาดผักและผลไม้ ตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

12644940 961474663944312 8886506154071643117 n

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านมิตรประชาหมู่ที่ 8

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 
ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านมิตรประชาหมู่ที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1 ณ บริเวณศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านธนกาญจน์-เกล้ารัตนา หมู่ที่ 7

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 
ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านธนกาญจน์-เกล้ารัตนา หมู่ที่ 7