ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

99157668 3031780863580338 4594477037955055616 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

96843326 3014347828656975 1100061113006948352 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

95962764 2993785400713218 4500342689245429760 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคมและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่จัดระเบียบ ดูแลความสงบเรียบร้อย แก่ผู้มารับบริจาคอาหารกล่องหมู่บ้านเอื้ออาทร​

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและงานรักษาความสงบ ลงพื้นที่จัดระเบียบ ดูแลความสงบเรียบร้อย แก่ผู้มารับบริจาคอาหารกล่องหมู่บ้านเอื้ออาทร​ และริมคลองถนนหน้าร้านอภิรมย์​ ตามที่ได้มีการขออนุญาต

95142056 2958904237534668 2132360415315755008 o Copy

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย สำนักปลัดฯ และกองสาธารณสุขฯ นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตามที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ นำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับ วิธีใช้ ให้นำน้ำยา 1 ฝา ไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93519500 2949700468455045 975570437960368128 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาการดำรงชีพของพี่น้องชาวเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินการมอบข้าวสาร ให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกพื้นที่ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

96465761 2996132837145141 4735398673033199616 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลล้างมือและหนังสือความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด มามอบให้ประชาชน ณ ม.เอื้ออาทร

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เจลล้างมือและหนังสือความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด มามอบให้ประชาชน ณ ม.เอื้ออาทร เพื่อให้ครบทุกพื้นที่ตามเป้าหมายของนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

95536791 2975113952580363 2331824181215232000 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย สำนักปลัดฯ และกองสาธารณสุขฯ นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร ตามที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ นำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับ วิธีใช้ ให้นำน้ำยา 1 ฝา ไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93674902 2952255811532844 5969129970134417408 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการนำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นทีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ตามเป้าหมายที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นทีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับวิธีใช้นั้น ให้นำน้ำยา1ฝาไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อฉีดพ่น ทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93224574 2942574352500990 5756994294070116352 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...