ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 17 (เฟื่องฟ้า-คลัสเตอร์์) หมู่ที่ 6

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 17 (เฟื่องฟ้า-คลัสเตอร์์) หมู่ที่ 6

IMG 1931

 

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

 

 
 ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2559 บริเวณโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ หมู่ที่ 5
IMG 0169
 
 
 

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ บริเวณตลาดผักและผลไม้ ตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ณ บริเวณตลาดผักและผลไม้ ตลาดกลางบางใหญ่ โดยมีนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้แทนจากปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

12644940 961474663944312 8886506154071643117 n

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านธนกาญจน์-เกล้ารัตนา หมู่ที่ 7

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 
ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านธนกาญจน์-เกล้ารัตนา หมู่ที่ 7

 

ภาพโครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์

 

 ภาพโครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์

IMG 1622

 

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านมิตรประชาหมู่ที่ 8

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 
ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมู่บ้านมิตรประชาหมู่ที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 1 ณ บริเวณศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2