ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค หากพบว่าเป็นโรคแต่เนิ่น ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธงหิน 1

88180707 2833657416726018 6430803082887561216 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

"สุขภาพดี เริ่มได้ เพียงแค่คุณเริ่ม" เช้าวันนี้ก่อนเข้างาน แค่ 10 นาที

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี

ร่างกายแข็งแรง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน.

87578494 2827205480704545 4075463075258433536 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

87259332 2823551821069911 9080330504703574016 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

86289861 2809773735781053 5497036613886148608 o

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

84174058 2803173713107722 4726892722231705600 o

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 10​ บริเวณ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 10​ ณ บริเวณ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 และ 2

87257635 2825060680919025 4125803729804853248 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น ๓

ประชมประชาคมตำบลเพอพจารณารางแผนพฒ 2

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 9​ บริเวณ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านคลัสเตอร์พาร์ค​ หมู่ที่6 และหมู่บ้านบัวทอง​ 3​ หมู่ที่​ 8

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 9​ บริเวณ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านคลัสเตอร์พาร์ค​ หมู่ที่6 และหมู่บ้านบัวทอง​ 3​ หมู่ที่​ 8

86213537 2809734362451657 6442816952523030528 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์รักต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสีสันให้ร่มรื่น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายประเสริฐ ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์รักต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสีสันให้ร่มรื่น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

84358907 2803106463114447 6156944440402378752 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...