ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย สำนักปลัดฯ และกองสาธารณสุขฯ นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเอื้ออาทร ตามที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ นำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับ วิธีใช้ ให้นำน้ำยา 1 ฝา ไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93674902 2952255811532844 5969129970134417408 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดย สำนักปลัดฯ และกองสาธารณสุขฯ นำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นที่ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตามที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ นำมาใช้ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับ วิธีใช้ ให้นำน้ำยา 1 ฝา ไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93519500 2949700468455045 975570437960368128 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบน้ำยาคลอรีนให้ประชาชนในเขตพื้นทีตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 16 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบน้ำยาคลอรีนให้ประชาชนในเขตพื้นทีตำบลเสาธงหินอย่างต่อเนื่อง สำหรับวิธีใช้นั้น ให้นำน้ำยา1ฝาไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อฉีดพ่น ทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19

93679862 2940673386024420 1800406645025538048 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19

92319996 2922206907871068 1610710678434217984 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานการศึกษานอกพื้นที่ (กศน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาอำเภอบางใหญ่

วันที่ 2 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานการศึกษานอกพื้นที่ (กศน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2 และสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาอำเภอบางใหญ่

91226745 2909617435796682 5182826775129882624 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการนำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นทีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้รับน้ำยาคลอรีนครบทุกพื้นที่ตามเป้าหมายที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาลฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำน้ำยาคลอรีนมามอบให้ประชาชนในเขตพื้นทีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด - 19 สำหรับวิธีใช้นั้น ให้นำน้ำยา1ฝาไปผสมน้ำ 2 ลิตร เพื่อฉีดพ่น ทำความสะอาด หรือเช็ดถูพื้นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัย

93224574 2942574352500990 5756994294070116352 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ครบทุกพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตามถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยมีเป้าหมายดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ครบทุกพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

92634865 2924278420997250 4060759722872012800 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหินจะพยายามทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้และทำให้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ตามที่ทราบกันแล้วว่า วิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID - 19) ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหินจะพยายามทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้และทำให้ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

92093071 2911250745633351 2245005759538528256 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเสาธงหิน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

142020 ๒๐๐๔๐๑ 0014

อ่านเพิ่มเติม...