ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 6769

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 6441

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ คนไทยไม่โกง ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการ คนไทยไม่โกง ประจำปี 2560

IMG 5695

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

IMG 4916

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

20170802 114907

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

IMG 5863

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 7887

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒

 

IMG 1177

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2711

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...