ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ไข่สดปลอดภัย

ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

IMG 7811

อ่านเพิ่มเติม...

การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

อำเภอบางใหญ่และเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ได้ร่วมปฎิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 60 วัน

แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562

49395814 2062504397174661 8897993968868917248 n

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 7.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเทศบาลเสาธงหิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 95 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่ 2562 ชาวเทศบาลเสาธงหิน ก็ยังคงร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยนี้เอาไว้ และพร้อมใจกันร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
49203450 2048812331877201 1381228617303851008 n
อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.ห้องประชุมชั้น 3

กองสวัสดิการฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรีประจำปีงบประมาณ 2562

ณ.ห้องประชุมชั้น 3

48418847 2032365870188514 1724483790874607616 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคทฤษฎี

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคทฤษฎี

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ชั้น 3)

48408154 2030918856999882 5537468731636056064 n

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2562

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีเสาธงหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเทศบาลเสาธงหิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 14 รูป ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสาธงหิน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวในการเริ่มต้นปีใหม่ 2562

49624218 2050542535037514 5649623088082452480 o

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหินอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

(หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน

48428969 2033571270067974 177486096123297792 n

 

อบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1

เทศบาลตำบลเสาธงหิน อบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

(หนูจ๋าเตรียมพร้อมซ้อมหนีไฟ) ภาคปฏิบัติ

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1

49089570 2032152616876506 1517232338734415872 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอวัดราษฎร์ประคองธรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ร่วมกับพระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอวัดราษฎร์ประคองธรรม

โดยมีนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, สมาชิกสภา, พนักงาน, อผส.,

และ อสม.เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

47689103 2020352921389809 2818924561217617920 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...