ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 4507

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4
IMG 3328
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2950

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันตรุษจีน

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ในวันตรุษจีน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ลาน กิจกรรมตลาดกลางบางใหญ่(ตลาดผักและผลไม้)

IMG 1446

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

กิจกรรม "สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 7318

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เรื่อง หลักกฎหมายมรดกและการจัดการพินัยกรรมสำหรับคนวัยเกษียณ

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 4069

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 3539

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

IMG 9856

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

กิจกรรม "สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 1159

อ่านเพิ่มเติม...