ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน บริเวณชุมชนบางแพรก นำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ด้วยความปลอดภัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน บริเวณชุมชนบางแพรก ถนนกาญจนาภิเษก

พร้อมนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ด้วยความปลอดภัย

268495247 4707634335994974 1944414724522744906 n

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่" ครั้งที่ 3

กิจกรรม "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่" ครั้งที่ 3

บริเวณ ม.นนณิชา /ม.ชิชากร /ม.มณฑล 4 / ม.ร่มไม้ / ม.พฤกษาวิลล์

269641635 4703328739758867 2067925314119040118 n

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาหญ้าหรือขยะ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาหญ้าหรือขยะ

269740984 4703239289767812 6559963666389770511 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินปรับปรุงพื้นผิวถนน และคันชะลอความเร็ว บริเวณหมู่บ้านมิตรประชา

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินปรับปรุงพื้นผิวถนน และคันชะลอความเร็ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชบริเวณหมู่บ้านมิตรประชา

268760849 4703122773112797 8272959244648247496 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง บริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อนำไปซ่อมบำรุงรักษาต่อไป

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ดำเนินการเก็บเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง บริเวณถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อนำไปซ่อมบำรุงรักษาต่อไป

267982760 4679408305484244 4650435606841408810 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

268088861 4703277306430677 6947325983968235208 n

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 6

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 6

269686044 4703171366441271 8627973775354168849 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ทรุดตัว บริเวณ ซ.แก้วอินทร์

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ทรุดตัว บริเวณ ซ.แก้วอินทร์ เพื่อความปลอดภัย และบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร

268315774 4703102253114849 8976052319045530964 n

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โฆษณาให้ประชาชนได้รับทราบถึงหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิดหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ โฆษณาให้ประชาชนได้รับทราบถึง

หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำผิด

หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

บริเวณหมู่บ้านคลัสเตอร์ปาร์ค

267491445 4677084435716631 4350282503954691074 n

อ่านเพิ่มเติม...