ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี(ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่)

IMG 2363

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561

" ออเจ้าแก้มใส สุขภาพดีสมวัย "

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

38637507 1838091336282636 6156799072939278336 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

กิจกรรม " ยุคไทยแลนด์ 4.0 สตรีเสาธงหินตามรอยพระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตที่พอเพียงเป็นสตรีไทยที่สมบูรณ์ "

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

38301092 1831356340289469 2497509846102835200 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

38151828 1828208590604244 2330112284560457728 n

อ่านเพิ่มเติม...

การลงนาม MOU "ถนนสายรองสะอาด@ถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1"

การลงนาม MOU "ถนนสายรองสะอาด@ถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1" 
ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ

วันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 07.00 น.

บริเวณถนนสายเมน มบ.บางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1

37775472 1816637238428046 7027798164027473920 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561

 "ออเจ้าแก้มใส่ สุขภาพดีสมวัย"

วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

38624489 1838084419616661 2472984504805883904 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาการเด็กดีเรึ่มต้นที่นมแม่ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาการเด็กดีเรึ่มต้นที่นมแม่ ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

38282069 1829734723784964 1393144218087587840 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
พิธีถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

37877122 1818392511585852 5480023539757088768 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ "กิจกรรมสองมือสื่อรักษ์" วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ "กิจกรรมสองมือสื่อรักษ์"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

37358727 1808399875918449 1322422058231005184 n

อ่านเพิ่มเติม...