ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2561

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

37361201 1806735082751595 2396041952404439040 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

37305830 1805120089579761 5641200137523953664 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมฝึกอาชีพ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมฝึกอาชีพ

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

36946948 1794547227303714 5756127028503904256 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 2087

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 3881

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ "กิจกรรมสองมือสื่อรักษ์"

โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ "กิจกรรมสองมือสื่อรักษ์"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

37080549 1798164136942023 7452269738941480960 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8371

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561

IMG 5395

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการธรรมะ น่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)

โครงการธรรมะ น่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

IMG 0679

อ่านเพิ่มเติม...