ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน บูรณาการร่วมกับ ทน.นนทบุรี , ทน.ปากเกร็ด , ทต.บางม่วง , อบต.บางแม่นาง , อบต.บางใหญ่ , อบต.บางรักพัฒนา , ปภ.จังหวัดนนทบุรี , หน่วยทหาร ปตอ.พัน6 , มูลนิธิใจถึงใจ , ทีมป้องกัน CW. , อพปร.ทต.เสาธงหิน ดำเนินการซ้อมดับเพลิง โดยจำลองสถานการณ์การลอบวางเพลิงสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อคิดก่อการร้ายโดยวางเพลิงในสถานที่ราชการ โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย

IMG 1675

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "หมอน้อยจิตอาสา ส่งเสริมประชารักษ์สุขภาพ"

กิจกรรม "หมอน้อยจิตอาสา ส่งเสริมประชารักษ์สุขภาพ"

IMG 3089

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

"การสร้างจิตสาธารณะ" ตัวแทน เด็กนักเรียนจากโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จำนวน 6 คน

IMG 8816

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

IMG 8269

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน(ค่ายพุทธบุตร)

โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน(ค่ายพุทธบุตร) ณ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 7614

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

 โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
 
IMG 0501
อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2560

กิจกรรม " ผู้นำสุขภาพดีชีวีเป็นสุข "

IMG 8642

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเสาธงหิน

IMG 7826

อ่านเพิ่มเติม...