ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการฝึกสอนกีฬาพื้นฐาน(ฟุตซอล)

โครงการฝึกสอนกีฬาพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

31301021 1703227886435649 5678225324005916672 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี 2561

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี 2561

31289912 1702160509875720 2770684244463190016 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

31206356 1701153976643040 1388535743948783616 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

30226587 1682894405135664 1625790793941778432 n

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 4507

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

31229244 1701233016635136 2940761491936116736 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

30743436 1696239363801168 7328302547393839104 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเสาธงหิน @ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

IMG 3948

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4
IMG 3328
อ่านเพิ่มเติม...