ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่เทศบาล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานป้องกันฯ ฉีดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่เทศบาลIMG 625744

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรพจน์ รอดบำรุง ผกก.สภ.บางใหญ่ ผู้แทนจากการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ผู้แทนจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นายสมพงษ์ โนรี อดีตกำนันตำบลเสาธงหิน และนายภัทรพล ดวงบุญ กำนันตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมในการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่เทศบาล

83665214 2757155307709563 8532322222814003200 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการพฒนาศกยภาพผสงอาย 63 ๒๐๐๑๑๗ 0067

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

81587673 2720084314749996 5239648896103219200 o

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ภายในงานพบกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน กิจกรรมฐานการเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการ การประกวดแข่งขันร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง และการเล่มเกมชิงของรางวัล *สำหรับน้องๆที่สนใจแสดงความสามารถของตนเอง สามารถส่งชื่อชุดการแสดงได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 *


 

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 

ณ บริเวณถนนสายเมนบางใหญ่ซิตี้

 

81533522 2706128522812242 1015877262924316672 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ

"ลดใช้ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม"

ระหว่าง เทศบาลตำบลเสาธงหิน

รพ.สต.เสาธงหิน ,ตัวแทนภาคประชาชน

และและบริษัท เอ็ม. วาย. ดี. เอช.มารเก็ต จำกัด

ตามโครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย

 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

ณ.บริเวณลานกิจกรรมตลาดบางใหญ่(ตลาดผักและผลไม้)

82557608 2752781934813567 8391001503669682176 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเสาธงหิน

82619860 2742305869194507 2744773570054848512 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเสาธงหิน

81917285 2708613722563722 2245813707311415296 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสตรีสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรม"เสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม"

โครงการสตรีสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรม

"เสริมสร้างพลังศักยภาพสตรี เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลักพุทธธรรม"

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

79745626 2684539901637771 2406889141418590208 o

อ่านเพิ่มเติม...