ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรม " จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เนื่องในวัน CHALLANGE DAY "

กิจกรรม " จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เนื่องในวัน CHALLANGE DAY "

IMG 8595

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี และคณะฯ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการในเขตทต.เสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลเสาธงหิน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5907

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

IMG 5781

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

 IMG 5159

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

IMG 6182

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 5807

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ กรมทางหลวง ผู้แทนห้างเซ็นทรัลเวสเกต หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนรัตนาธิเบศร์(ถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวง)

IMG 5470

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 60 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

18198491 1346918658733242 3283994700844256484 n