ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม

จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปี 2562

เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตร การทำเดคูพาจ

ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรฯ

46223121 1980297852061983 1559320694657908736 o

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันฯ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

เพื่อรักษาระบบป้องกันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน และมีความอุ่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลกลุ่มงานป้องกันฯ

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติทุกพื้นที่

46249115 1980060008752434 5707291261778526208 n

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการจัดเก็บสายเคเบิ้ลที่ไม่เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมา ที่บางใหญ่ซิตี้ ซ.19

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ดำเนินการจัดเก็บสายเคเบิ้ลที่ไม่เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ที่สัญจรไปมา ที่บางใหญ่ซิตี้ ซ.19

46197252 1977383709020064 2816573899846713344 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

DSC 3208

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อ

 เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคในเขตเทศบาลเสาธงหิน

44863305 1952544201504015 3246442002383896576 o

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย

ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินบริเวณริมคลองหมู่ 3

ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก

ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

46230777 1978931855531916 830524320018071552 n

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มีความห่วงใยในด้านความปลอดภัยทุกชุมชน

จึงมอบหมายงานป้องกันติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น

45819842 1971115192980249 5837134827580555264 n

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาฯปิดโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

กองการศึกษาฯปิดโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

45081589 1953419348083167 7192866504675688448 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯดำเนินการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบางกระบือ

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯดำเนินการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบางกระบือ

44115354 1935267866564982 4073419723092525056 n

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...