ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

IMG 0980

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 3124

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 โครงการประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
19260229 1403961009695673 6990253439495556729 n
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "หมอน้อยจิตอาสา ส่งเสริมประชารักษ์สุขภาพ"

กิจกรรม "หมอน้อยจิตอาสา ส่งเสริมประชารักษ์สุขภาพ"

IMG 3089

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

"การสร้างจิตสาธารณะ" ตัวแทน เด็กนักเรียนจากโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จำนวน 6 คน

IMG 8816

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเด็กดี เริ่มที่นมแม่

โครงการพัฒนาเด็กดี เริ่มที่นมแม่

IMG 2769

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน บูรณาการร่วมกับ ทน.นนทบุรี , ทน.ปากเกร็ด , ทต.บางม่วง , อบต.บางแม่นาง , อบต.บางใหญ่ , อบต.บางรักพัฒนา , ปภ.จังหวัดนนทบุรี , หน่วยทหาร ปตอ.พัน6 , มูลนิธิใจถึงใจ , ทีมป้องกัน CW. , อพปร.ทต.เสาธงหิน ดำเนินการซ้อมดับเพลิง โดยจำลองสถานการณ์การลอบวางเพลิงสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อคิดก่อการร้ายโดยวางเพลิงในสถานที่ราชการ โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย

IMG 1675

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

 โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
 
IMG 0501
อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8561

อ่านเพิ่มเติม...