ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรม อาทิ เก็บกวาดขยะ ตัดตันไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณเทศบาลเสาธงหิน

44026568 1929785537113215 5606702762633986048 o

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

43754162 1928288233929612 4068216103925448704 n

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

43599456 1927416997350069 3145426214122946560 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

IMG 8000

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินและลานจอดรถศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา เวสท์เกต

IMG 7441

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

43548816 1927630690662033 5107450434092531712 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายจังหวัดสะอาด

43168362 1920565244701911 5767140037615419392 n

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

พิธีปิดโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 9169

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ" วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2561 "โตไปไม่โกง นะครับ"

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

40395485 1876832239075212 2864332651983011840 n

อ่านเพิ่มเติม...