ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ทุกวันอังคาร พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ

ทุกวันอังคาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

DSC 523344

อ่านเพิ่มเติม...

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

คุณครูทำการตรวจคัดกรองนักเรียนเบื้องต้น ก่อนเข้าห้องเรียน

88050234 2562621047292282 8225113726211063808 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านบัวทอง 3 และ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ม.8

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านบัวทอง 3 และ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ม.8 เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

87851780 2838276452930781 3989183981215023104 n

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมชั้นลาวา

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมชั้นลาวา ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ 5

87464744 2834571619967931 4930140057966215168 n

อ่านเพิ่มเติม...

" นุ่งซิ่นก็สวยได้ " พร้อมให้บริการประชาชน

" นุ่งซิ่นก็สวยได้ " พร้อมให้บริการประชาชน

เสาธงหินหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมรณรงค์

นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น อนุรักษ์ สนับสนุน สืบสาน วัฒนธรรมไทย

โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

DSC 432544

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เพื่อบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้แก่ประชาชน โดยหมุนเวียนตามหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน อำนวยความสะดวก รณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง อันเป็นการส่งเสริมลดขยะและแยกขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

87807401 2840023392756087 6743205655240245248 o

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้งที่ 11

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้งที่ 11 บริเวณ ม.รัตนาธิเบศร์ , ม.กฤษดานคร , ม.เกล้ารัตนา-ธนกาญน์ , ม.คุณาลัย

87677847 2838187372939689 1112083426548121600 n
อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน นายปรารถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

DSC 4460144

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค หากพบว่าเป็นโรคแต่เนิ่น ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธงหิน 1

88180707 2833657416726018 6430803082887561216 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...