ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560

IMG 8269

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี 2560

กิจกรรม " ผู้นำสุขภาพดีชีวีเป็นสุข "

IMG 8642

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเสาธงหิน

IMG 7826

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรี และคณะฯ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการในเขตทต.เสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลเสาธงหิน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5907

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน(ค่ายพุทธบุตร)

โครงการธรรมะน่ารู้สู่เยาวชน(ค่ายพุทธบุตร) ณ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 7614

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม " จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เนื่องในวัน CHALLANGE DAY "

กิจกรรม " จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เนื่องในวัน CHALLANGE DAY "

IMG 8595

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

IMG 6182

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 5807

อ่านเพิ่มเติม...