ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 0791

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ

IMG 2145

อ่านเพิ่มเติม...

สาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยงานป้องกันฯ ดำเนินสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้แก่ชุมชน

บริเวณหมู่บ้านมณฑล 4,หมู่บ้านทิพพิมาน,หมู่บ้านบัวทอง 3,หมู่บ้านมิตรประชา

17952547 1336824649742643 8585557371278100994 n

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีสรงน้ำพระ. ณ บริเวณเต็นท์ปรัมพิธีหน้าทางเข้าตลาดบางใหญ่

ประธานสภาเทศบาลฯ รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พน้กงาน เจ้าหน้าที่ สรงน้ำพระ. 

ณ บริเวณเต็นท์ปรัมพิธีหน้าทางเข้าตลาดบางใหญ่

IMG 0933

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วาระการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (กันเงิน) , งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17990938 1339793746112400 5904520387501829010 n

อ่านเพิ่มเติม...

24 เมษายน 2560 กิจกรรมวันเทศบาล

24 เมษายน 2560 กิจกรรมวันเทศบาล โดยการนำของนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทางศาสนา ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

18119265 1337554666336308 4553219917483446642 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ณ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ณ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 1232

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตลาดสะอาด สุขาได้มาตราฐาน

โครงการตลาดสะอาด สุขาได้มาตราฐาน

IMG 0693

อ่านเพิ่มเติม...