ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

การฝึกอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมชั้นลาวา

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคมจัดโครงการฝึกอาชีพคหกรรม หลักสูตรขนมชั้นลาวา ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ 5

87464744 2834571619967931 4930140057966215168 n

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน นายปรารถนา พันธ์อุฬาร ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

DSC 4460144

อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อค้นหาความเสี่ยง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค หากพบว่าเป็นโรคแต่เนิ่น ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสาธงหิน 1

88180707 2833657416726018 6430803082887561216 o

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 10​ บริเวณ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 10​ ณ บริเวณ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 และ 2

87257635 2825060680919025 4125803729804853248 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น ๓

ประชมประชาคมตำบลเพอพจารณารางแผนพฒ 2

อ่านเพิ่มเติม...

" นุ่งซิ่นก็สวยได้ " พร้อมให้บริการประชาชน

" นุ่งซิ่นก็สวยได้ " พร้อมให้บริการประชาชน

เสาธงหินหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมรณรงค์

นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น อนุรักษ์ สนับสนุน สืบสาน วัฒนธรรมไทย

โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

Cr.กองวิชาการและแผนงาน

DSC 432544

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

"สุขภาพดี เริ่มได้ เพียงแค่คุณเริ่ม" เช้าวันนี้ก่อนเข้างาน แค่ 10 นาที

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้พนักงาน บุคลากรมีสุขภาพดี

ร่างกายแข็งแรง เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน

Cr.กองวิชาการและแผนงาน.

87578494 2827205480704545 4075463075258433536 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

87259332 2823551821069911 9080330504703574016 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

86289861 2809773735781053 5497036613886148608 o

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...