ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

IMG 5781

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ กรมทางหลวง ผู้แทนห้างเซ็นทรัลเวสเกต หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนรัตนาธิเบศร์(ถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวง)

IMG 5470

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 60 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

18198491 1346918658733242 3283994700844256484 n

 

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 0791

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ

IMG 2145

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

 IMG 5159

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วาระการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (กันเงิน) , งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

17990938 1339793746112400 5904520387501829010 n

อ่านเพิ่มเติม...

24 เมษายน 2560 กิจกรรมวันเทศบาล

24 เมษายน 2560 กิจกรรมวันเทศบาล โดยการนำของนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทางศาสนา ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

18119265 1337554666336308 4553219917483446642 n

อ่านเพิ่มเติม...