ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

ปฎิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประกาศเจตนารมณ์ สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

IMG 2148

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน

IMG 8244

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปี 2560

เทศบาลเสาธงหินขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ และรับมอบประกาศนียบัตรในโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปี 2560  

21314356 1471683549590085 2050860667461256247 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2560

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2560
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

IMG 7705

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการ

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

IMG 8659

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกฏหมาย

โครงการฝึกอบรมกฏหมายให้กับบุคลากรเทศบาล เรื่องหลักกฏหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครอง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

21430154 1471834136241693 2651134747209983539 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2560
กิจกรรม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

IMG 9446

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ คลองขื่อลัด

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน นักเรียนจาก รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

และ รร.แก้วอินทร์ฯ ร่วมโครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ คลองขื่อลัด
21151573 1465097193582054 4686059145769487496 n
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม "การเพาะเห็ด"

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม "การเพาะเห็ด"

IMG 7324

อ่านเพิ่มเติม...