ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

กิจกรรม "อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

332766

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย "กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและบริหารจัดการสาธารณภัย 
"กิจกรรมที่ 2 แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม"
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

แผนดนไหว 24.8.61 ๑๘๐๙๑๘ 0178

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

กิจกรรม "ฟื้นฟูความรู้ สู่หมอหมู่บ้าน"

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

40002191 1868448726580230 6781639612470132736 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

39913101 1865983320160104 1171212168297709568 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

"เปิดความคิด พิชิตโลกร้อน ด้วยวิทยาสตร์"

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

37561314 1852113288213774 5166979711607242752 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

โครงการแกนนำสุขภาพใส่ใจ ชุมชนปลอดภัยจากโรคเรื้อรังตำบลเสาธงหิน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

39984000 1868455839912852 4056490143127699456 n 1

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่

การประชุมใหญ่กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางใหญ่

39935458 1865994020159034 8491236857718243328 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง "กิจกรรม Exercise หัวใจวัยเก๋า"

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง

"กิจกรรม Exercise หัวใจวัยเก๋า"

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

39253400 1853840031374433 9124579864832114688 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี(ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่)

IMG 2363

อ่านเพิ่มเติม...