ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

31229244 1701233016635136 2940761491936116736 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

31206356 1701153976643040 1388535743948783616 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

30226587 1682894405135664 1625790793941778432 n

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพํฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 
วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 4507

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

เรื่อง หลักกฎหมายมรดกและการจัดการพินัยกรรมสำหรับคนวัยเกษียณ

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 4069

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

30743436 1696239363801168 7328302547393839104 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเสาธงหิน @ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

IMG 3948

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน 
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4
IMG 3328
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น3 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2950

อ่านเพิ่มเติม...