ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

ณ บริเวณสนามเด็กเล่น หมูบ้านบัวทอง 3 หมู่ที่ 8

IMG 9505

อ่านเพิ่มเติม...

คุณณรงค์พล วงษ์มิตร ผู้จัดการสำนักสนับสนุนงานบริการทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะ เข้าพบปลัดเทศบาล

คุณณรงค์พล วงษ์มิตร ผู้จัดการสำนักสนับสนุนงานบริการทรัพยากรบุคคลกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะ ได้เข้าพบท่านปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อเยี่ยมประเมินผลโครงการจ้างคนพิการทางสติปัญญา ซึ่งได้ปฎิบัติงานที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 3 ราย โดยทางบริษัทฯ ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนการปฎิบัติงานวันละ 300 บาท.

IMG 9246

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

IMG 8140

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)จัดกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เรียนเดือนละ 2 วัน (1 และ 15 ของทุกเดือน)

16684353 1268085419949900 7412810804119570140 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ หมู่ที่ 5

IMG 5262

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 (คอนโด 7 ชั้น)หมู่ที่ 6

17190697 1289804177778024 7704379053380161293 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤษ์ (หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 8

IMG 7241

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 17 (เฟื่องฟ้่า-คลัสเตอร์) หมู่ที่ 6

IMG 6056

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นหมูบ้านมิตรประชา หมู่ที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นหมูบ้านมิตรประชา หมู่ที่ 8

IMG 2820

อ่านเพิ่มเติม...