ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนาและหมู่บ้านมิตรประชา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน

87259332 2823551821069911 9080330504703574016 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมตำบล

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น ๓

ประชมประชาคมตำบลเพอพจารณารางแผนพฒ 2

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 9​ บริเวณ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านคลัสเตอร์พาร์ค​ หมู่ที่6 และหมู่บ้านบัวทอง​ 3​ หมู่ที่​ 8

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมวันอาทิตย์พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ครั้ง​ที่​ 9​ บริเวณ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านคลัสเตอร์พาร์ค​ หมู่ที่6 และหมู่บ้านบัวทอง​ 3​ หมู่ที่​ 8

86213537 2809734362451657 6442816952523030528 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์รักต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสีสันให้ร่มรื่น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายประเสริฐ ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อรณรงค์รักต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสีสันให้ร่มรื่น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

84358907 2803106463114447 6156944440402378752 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเสาธงหิน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อเกิดความคล่องตัวในการใช้งานสมาร์ทโฟน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน

84659946 2799032246855202 4139550927981903872 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิง แก่ชุมชนประจำปี 2563 ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่และหมู่บ้านรัตนา เพื่อให้พี่น้องชาวเสาธงหินได้มีความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้อง โดยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

86289861 2809773735781053 5497036613886148608 o

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์

84174058 2803173713107722 4726892722231705600 o

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินได้มอบประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ นายแพทย์สุชาติ เบญจรัศมีโรจน์

เทศบาลตำบลเสาธงหินมอบใบประกาศและแสดงความขอบคุณ นายแพทย์สุชาติ เบญจรัศมีโรจน์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินได้มอบประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณ นายแพทย์สุชาติ เบญจรัศมีโรจน์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 86269439 2801067109985049 5824995149763051520 o 1
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันอาทิตย์​พิชิต​ขยะ​ชิ้น​ใหญ่​ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ณ​ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์​หมู่​ที่​ 8

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินโครงการวันอาทิตย์​พิชิต​ขยะ​ชิ้น​ใหญ่​ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ณ​ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤกษ์​หมู่​ที่​ 8

182865

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...