ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 (คอนโด 7 ชั้น)หมู่ที่ 6

17190697 1289804177778024 7704379053380161293 n

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน 

IMG 8140

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)จัดกิจกรรมโรงเรียนดอกลำดวนบาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เรียนเดือนละ 2 วัน (1 และ 15 ของทุกเดือน)

16684353 1268085419949900 7412810804119570140 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ หมู่ที่ 5

IMG 5262

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ณ บริเวณหมู่บ้านธนกาญจน์-เก้ลารัตนา (หน่วยเลือกตั้งหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 7

IMG 2749

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหมู่บ้านชัยพฤษ์ (หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 8

IMG 7241

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซอย 17 (เฟื่องฟ้่า-คลัสเตอร์) หมู่ที่ 6

IMG 6056

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นหมูบ้านมิตรประชา หมู่ที่ 8

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นหมูบ้านมิตรประชา หมู่ที่ 8

IMG 2820

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย วันที่ 27 มกราคม 2560

ตลาดสะอาด ๑๗๐๑๒๗ 0057

อ่านเพิ่มเติม...