ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5

2 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5

120426507 3403147659776988 3538870317519097302 o

อ่านเพิ่มเติม...

16 กันยายน 2563 กิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ”

16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ” ตามโครงการ “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีมอบป้าย Clean Food Good Teste ให้กับร้านอาหารในเขตเทศบาล ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

DSC 243744

อ่านเพิ่มเติม...

14 กันยายน 2563 กิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ”

14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ” ตามโครงการ “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีมอบป้าย Clean Food Good Teste ให้กับร้านอาหารในเขตเทศบาล ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

DSC 147244

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายอำพรชัย วิชิตพรชัย พัฒนาการอำเภอบางใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน โดยมี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118916952 3331427413615680 6932322677881047178 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยสำนักปลัดเทศบาล

ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ อาคารป้องกัน สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118397911 3304560452969043 2673116320607877364 o

อ่านเพิ่มเติม...

15 กันยายน 2563 กิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ”

15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพ” ตามโครงการ “ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีมอบป้าย Clean Food Good Teste ให้กับร้านอาหารในเขตเทศบาล ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

DSC 195444

อ่านเพิ่มเติม...

เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน

12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน “เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน”

1
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน

1 กันยายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.นนทบุรี) ดำเนินโครงการกิจกรรมการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน โดยมีประชาชนชาวตำบลเสาธงหิน ร่วมโครงการ ณ ชั้น 4 อาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน

118647231 3306934992731589 8665854146162008286 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ

31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดย นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

 118361180 3304010039690751 3418018265940846365 o
อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...