ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กองการศึกษาฯปิดโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

กองการศึกษาฯปิดโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

45081589 1953419348083167 7192866504675688448 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อ

 เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเสาธงหินปลอดภัยห่างไกลโรคไข้เลือดออก โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาล และ อสม.ลงพื้นที่แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคในเขตเทศบาลเสาธงหิน

44863305 1952544201504015 3246442002383896576 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  เทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีกิจกรรม อาทิ เก็บกวาดขยะ ตัดตันไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณเทศบาลเสาธงหิน

44026568 1929785537113215 5606702762633986048 o

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการกวาดถนนโดยใช้รถกวาดและดูดฝุ่นเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ และดำเนินการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์

43548816 1927630690662033 5107450434092531712 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต

 เทศบาลเสาธงหิน โดยท่านนายกฯชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายงานเทศกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำวัน

เก็บป้ายโฆษณา ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายจังหวัดสะอาด

43168362 1920565244701911 5767140037615419392 n

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯดำเนินการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบางกระบือ

เทศบาลเสาธงหิน นำโดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบนโยบายให้กองสาธารณสุขฯดำเนินการกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองบางกระบือ

44115354 1935267866564982 4073419723092525056 n

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

ประมวลภาพกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเสาธงหิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669)

43754162 1928288233929612 4068216103925448704 n

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายกองสาธารณสุขฯ ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูสภาพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทุกแห่ง

43599456 1927416997350069 3145426214122946560 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

IMG 8000

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...