ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนฯ ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2560 
ณ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

IMG 8040

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง 

ณ วัดป่ามณีกาญจน์

IMG 7586

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 6769

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

IMG 5863

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 7887

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนฯ ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

IMG 6853

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง

โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง 

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 6441

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ คนไทยไม่โกง ประจำปี 2560

กิจกรรมโครงการ คนไทยไม่โกง ประจำปี 2560

IMG 5695

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

IMG 4916

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...