ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

นายกเทศมนตรี และคณะฯ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการในเขตทต.เสาธงหิน

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.),อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลเสาธงหิน

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลเสาธงหิน

IMG 6182

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

IMG 5807

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ กรมทางหลวง ผู้แทนห้างเซ็นทรัลเวสเกต หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนรัตนาธิเบศร์(ถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวง)

IMG 5470

อ่านเพิ่มเติม...

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ สั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 60 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อลดปัญหาอุดตันของท่อระบายน้ำ อันเป็นสาเหตุของน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดอำนวยความสะดวกระหว่างดำเนินการลอกท่อฯ ดังนี้
1.โปรดเก็บสิ่งของและเสื้อผ้าของท่านซึ่งอาจเปรอะเปื้อนจากการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ
2.โปรดอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลที่มาบริการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ โดยเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่อาจเป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
3.งดเว้นการจอดรถในวันและเวลาที่กำหนด
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

18198491 1346918658733242 3283994700844256484 n

 

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5907

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรื่อน

IMG 5781

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

 IMG 5159

อ่านเพิ่มเติม...