ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

20294419 1431393160285791 549130506915248116 n

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขฯ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.หมู่ 6 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

20229258 1427967423961698 8105772236855415503 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง โดยมีรองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลเสาธงหิน

20157343 1426293787462395 187224618748918951 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

IMG 0980

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาเด็กดี เริ่มที่นมแม่

โครงการพัฒนาเด็กดี เริ่มที่นมแม่

IMG 2769

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงในชุมชนฯ ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและการสร้างเครื่อข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

IMG 9363

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

IMG 5163

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 3124

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเสาธงหิน

 โครงการประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
19260229 1403961009695673 6990253439495556729 n
อ่านเพิ่มเติม...