ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

โครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

 

IMG 8695

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันเอดส์โลก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 5175

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการจัดทำแผนและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

กิจกรรมส่งเสริมการสนับสนุนการจัดทำแผนและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

ณ ห้องประุชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

 IMG 3993

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 3346

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน

IMG 8244

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "มหกรรมก้าวคนละก้าวเพื่อสุขภาพ" Healthy Happy Life

โครงการ "มหกรรมก้าวคนละก้าวเพื่อสุขภาพ" Healthy Happy Life

IMG 4625

อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี และ น.ส.คัธลิยา รุ่งพนารัตน์ ปลัดเทศบาล รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560

ในโครงการหนึ่งล้านต้นกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

24131530 1547390282019411 3006193723386550667 n

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

ปฎิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประกาศเจตนารมณ์ สร้างจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

IMG 2148

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมกฏหมาย

โครงการฝึกอบรมกฏหมายให้กับบุคลากรเทศบาล เรื่องหลักกฏหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครอง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

21430154 1471834136241693 2651134747209983539 n

อ่านเพิ่มเติม...