ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น 2562

กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่น 2562

ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ที่พร้อมต่อสู้ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ

และร่วมต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

69315706 2452925548132542 316376508023177216 o

 

IMG 3944

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ภายใต้กิจกรรม" รักษ์โลก รักษ์อนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม" 

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

โครงการเสาธงหนรวมใจอนรกษทรพยากรธร 32

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good Taste)

โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

(Clean food good Taste)

กิจกรรม " อาหารปลอดภัย ชาวเสาธงหินร่วมใจ ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน "

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร

ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า เพื่อช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยมีนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในพิธี

พร้อมเป็นผู้มอบป้าย Clean Food Good Taste และถุงผ้า ลดโลกร้อน 

แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลที่ร่วมโครงการ

นอกจากนั้นยังมี สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการ

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2020

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการ

ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

67597986 2405306106227820 1107620599045292032 n

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

 ณ ห้องประชุมชั้น 4

พฒนาการเดก 5862 ๑๙๐๘๐๕ 0136

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 การป้องกันและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น

โครงการดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

การป้องกันและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยเบื้องต้น

พื่อเสริมสร้างพัฒนาตนเองและการเรียนรู้การเอาตัวรอด

และการป้องกันตนเองเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

69545087 2432603866831377 5489398160579100672 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวันแม่ ประจำปี 2562

โครงการวันแม่ ประจำปี 2562

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

พร้อมด้วย สมาชิกสภา

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชกา

ร่วมโครงการเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4

โครงการวนแม 8862 ๑๙๐๘๐๘ 0083

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ณ.ห้องประชุมสภาชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ณ.ห้องประชุมสภาชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

67455589 2403697896388641 8795048799694225408 o

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี

เทศบาลตำบลเสาธงหินประจำปี 2562 

" กิจกรรมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตน พัฒนากลุ่ม สร้างอาชีพ มุ่งสู่การเป็นสตรีต้นแบบของสังคมไทย " 

ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น 4

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

3172019 ๑๙๐๗๓๑ 0063

อ่านเพิ่มเติม...