ภาพประทับใจ

ผลงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี 2560
กิจกรรม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

IMG 9446

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2560

โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน ประจำปี 2560
เด็กและเยาวชนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

IMG 7705

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการ

โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

IMG 8659

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนฯ ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2560 
ณ สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่

IMG 8040

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนฯ ประจำปี 2560

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

IMG 6853

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ คลองขื่อลัด

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน นักเรียนจาก รร.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

และ รร.แก้วอินทร์ฯ ร่วมโครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ คลองขื่อลัด
21151573 1465097193582054 4686059145769487496 n
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม "การเพาะเห็ด"

โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม "การเพาะเห็ด"

IMG 7324

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง

กิจกรรม เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง 

ณ วัดป่ามณีกาญจน์

IMG 7586

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 6769

อ่านเพิ่มเติม...