โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบาลเสาธงหิน ชั้น 4

32695467 1723086184449819 554951143768195072 n

โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ณ อาคารสำนักเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

32077185 1716315641793540 8306714179234955264 n

โครงการฝึกสอนกีฬาพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

31301021 1703227886435649 5678225324005916672 n

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กสมวัย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

31646754 1708221365936301 6039784664644714496 n

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี 2561

31289912 1702160509875720 2770684244463190016 n