ภาพพิธีมอบป้าย clean food good taste

ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ และแผงลอย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต CentralPlaza WestGate

CleanFoodGoodTaste 1322

 

ภาพโครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 กรกฏาคม 2559

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMG 0610

ภาพโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปี ๒๕๕๙

IMG 8213

ผลการประชุมงานก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย ครั้งที่ 2 กรมทางหลวงเห็นด้วยกับการย้ายจุดก่อสร้างเป็นหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะได้นำมติที่ประชุมไปหารือกับสำนักงบประมาณ กระทรวงคมนาคม และมติคณะรัฐมนตรีต่อไป
เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

IMG 8531

นายกเทศมนตรี รองนายก ที่ปรึกษานายก เลขานุการนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและเด็กนักเรียน ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 นำต้นเทียนพรรษา และปัจจัยที่ประชาชนร่วมทำบุญ นำไปถวาย ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน

13645312 1065217740236670 4694488013815140999 n

 

เนื้อหาอื่นๆ...