IMG 8877
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ปลัดเทศบาล นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 

11709902 984871971604581 5140397697742936869 o

 นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรม "รักสัตว์เลี้ยง ไม่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า" โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี มาอบรมให้ความรู้กับ อสม. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน ที่จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว

 12821595 979567308801714 1733218886003510387 n

นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “มุมมองในการขับเคลื่อนนโยบายลด ละและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและนโยบายการลด ละและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารของจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9
ณ บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษา 49 หมู่ที่ 5

IMG 7368

 

 

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 8

ณ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านบัวทอง 3 หมู่ที่ 8

IMG 5982