นายกเทศมนตรี นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ มอบหมายปลัดเทศบาล นางสาวคัธลิยา รุ่งพนารัตน์ เข้ารับฟังการชี้แจงแผนฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้ในขบวนรถไฟฟ้า ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

13612218 1061200243971753 3211101508860697713 n

กรมทางหลวง ได้จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ร.พ.เกษมราษฎร์ ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน
มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับกรมทางหลวง ขอให้สร้างสะพานลอยกลับรถหน้าบิ๊กเสี่ย โดยกรมทางหลวงจะนำมติที่ประชุมเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

13566989 1061181450640299 3864423255298778281 n

ภาพกิจกรรมต่อต้านวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้และร่วมจัดนิทรรศการในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิตเพื่อรู้จักโทษของยาเสพติดและเทคนิคการปฏิเสธยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 

ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 

IMG 5823

ภาพโครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 3

IMG 6133

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบฯ เสาธงหินเรียนรู้สู่อาเซียน โดยการอบรมเน้นย้ำให้เด็กไทยแข็งแรง มุ่งสู่ 3 เสาหลัก ก้าวไปในสังคมโลกไร้พรมแดน โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

IMG 9127

เนื้อหาอื่นๆ...