ภาพโครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green city) " เสาธงหินสร้างสุข ลด คัดแยกขยะจากต้นทาง " วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 2977

ประมวลภาพตามโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

IMG 9967

 เทศบาลตำบลเสาธงหิน และบริษัทซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักสูตร “เสริมทักษะการทำงานด้านการดับเพลิงในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง”เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้มีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดับเพลิง ณ ลานจอดรถตลาดกลางบางใหญ่ โครงการ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน

IMG 0137

ภาพโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน(ฟุตซอล) ณ สนามกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

IMG 2691

IMG 4731

ภาพโครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2559