12931118 996219040469874 9141998899163275658 n

ประมวลภาพโครงการ”ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

12871478 993358674089244 2909257492536787435 n

เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองการศึกษา จัดทำโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ได้ศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นที่มาของตำบลเสาธงหิน เด็กๆ ได้ลงมือทำขนมหวาน ฝอยทอง รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์โบราณสถานที่เก่าแก่ เช่น วัดจันทร์ วัดเสาธงหิน ฯลฯ

โครงการอบรม Hour of code ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้

 

IMG 1093

ภาพโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5

IMG 0262

ภาพโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

วันอบรมระหว่างวันที่ 16 - 30 มีนาคม 2559 รวม 10 วัน ณ สระว่ายน้ำพฤกษา 16

1927804 988601884564923 781433818502142027 n