กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

31229244 1701233016635136 2940761491936116736 n

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

31206356 1701153976643040 1388535743948783616 n

โครงการอบรมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย พลานามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

30226587 1682894405135664 1625790793941778432 n

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

30743436 1696239363801168 7328302547393839104 n

โครงการจังหวัดสะอาดถนนสะอาด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเสาธงหิน @ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

IMG 3948