กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

 

20246310 1432465076845266 8985063566641799205 n 1

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

20294419 1431393160285791 549130506915248116 n

โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและการสร้างเครื่อข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

IMG 9363

กองสาธารณสุขฯ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.หมู่ 6 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

20229258 1427967423961698 8105772236855415503 n

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง โดยมีรองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลเสาธงหิน

20157343 1426293787462395 187224618748918951 o