กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๑

20374725 1433516543406786 6300338843053439698 n

เทศบาลเสาธงหิน ดำเนินการล้างทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารที่อยู่ในเขตเทศบาลเสาธงหิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

IMG 0775

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

20294419 1431393160285791 549130506915248116 n

 

กิจกรรม"หนูน้อยแก้มใส ในยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ

 

20246310 1432465076845266 8985063566641799205 n 1

กองสาธารณสุขฯ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม.หมู่ 6 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

20229258 1427967423961698 8105772236855415503 n