เทศบาลตำบลเสาธงหิน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

IMG 5163

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

IMG 0980

โครงการพัฒนาเด็กดี เริ่มที่นมแม่

IMG 2769

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 3124

 โครงการประชุมประชาคม เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
19260229 1403961009695673 6990253439495556729 n