เทศบาลตำบลเสาธงหิน บูรณาการร่วมกับ ทน.นนทบุรี , ทน.ปากเกร็ด , ทต.บางม่วง , อบต.บางแม่นาง , อบต.บางใหญ่ , อบต.บางรักพัฒนา , ปภ.จังหวัดนนทบุรี , หน่วยทหาร ปตอ.พัน6 , มูลนิธิใจถึงใจ , ทีมป้องกัน CW. , อพปร.ทต.เสาธงหิน ดำเนินการซ้อมดับเพลิง โดยจำลองสถานการณ์การลอบวางเพลิงสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อคิดก่อการร้ายโดยวางเพลิงในสถานที่ราชการ โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย

IMG 1675

กิจกรรม "หมอน้อยจิตอาสา ส่งเสริมประชารักษ์สุขภาพ"

IMG 3089

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

"การสร้างจิตสาธารณะ" ตัวแทน เด็กนักเรียนจากโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จำนวน 6 คน

IMG 8816

 โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
 
IMG 0501

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8561