โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและการสร้างเครื่อข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

IMG 9363

นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรี มอบหมายนายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง โดยมีรองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ เทศบาลเสาธงหิน

20157343 1426293787462395 187224618748918951 o

โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ณ โรงเรียนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

IMG 0980

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม

IMG 5163

กิจกรรมโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน

IMG 3124