โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบานวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

37305830 1805120089579761 5641200137523953664 n

โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ "กิจกรรมสองมือสื่อรักษ์"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

37080549 1798164136942023 7452269738941480960 n

โครงการขับขี่ปลอดภัย วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน

IMG 8371

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมฝึกอาชีพ

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินชั้น 4

36946948 1794547227303714 5756127028503904256 n

โครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ชั้น 4

IMG 2087