ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 ถนนสายเมน ถึง ซอย 12 หมู่ที่ 6
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://goo.gl/oCEinE

256101050914

Information Center