เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดท่อทางส่งและทางดูดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

รายละเอียด

Information Center