เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าขนาดกว้าง ๒.๗๕ เมตร ความยาวรวม ๒๗๓.๖๐ เมตร

พร้อมติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหนียว จำนวน ๒๕ ฝา พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ จำนวน ๒๕ ชุด หมู่ที่ ๖

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กPDF.

Information Center